preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

 

5.a 

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

Hrvatski jezik

Matematika

Njemački jezik

Povijest

Matematika

2

Povijest

Engleski jezik

Njemački jezik

Engleski jezik

Vjeronauk

3

TZK

Geografija/ Priroda

Informatika

Matematika

Hrvatski jezik

4

TZK

Hrvatski jezik

Informatika

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

5

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Geografija/Priroda

Likovni/Tehnički

SR

6

Matematika

Vjeronauk

Geografija/Priroda

Likovni/Tehnički

 

7

 

 

 

 

 


5.b 

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

TZK

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Povijest

2

TZK

Hrvatski jezik

SR

Hrvatski jezik

Matematika

3

Matematika

Geografija/ Priroda

Povijest

Glazbena kultura

Vjeronauk

4

Informatika

Matematika

Njemački jezik

Matematika

Engleski jezik

5

Informatika

Njemački jezik

Geografija/Priroda

Likovni/Tehnički

Hrvatski jezik

6

Vjeronauk

Njemački jezik

Geografija/Priroda

Likovni/Tehnički

 

7

 

 

 

 

 

6.a

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

Vjeronauk

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

2

Matematika

Povijest

Matematika

Povijest

Hrvatski jezik

3

Njemački jezik

Matematika

Priroda

Informatika

TZK

4

Njemački jezik

SR

Priroda

Informatika

TZK

5

Geografija

Hrvatski jezik

Likovni/Tehnički

Glazbena kultura

Vjeronauk

6

Geografija

Hrvatski jezik

Likovni/Tehnički

Njemački jezik

Engleski jezik

7

 

 

 

 

 

 

6.b

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

Hrvatski jezik

Povijest

Matematika

Hrvatski jezik

TZK

2

Hrvatski jezik

Matematika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

TZK

3

Geografija

Informatika

Hrvatski jezik

Povijest

Matematika

4

Geografija

Informatika

Glazbena kultura

Njemački jezik

Vjeronauk

5

Matematika

Priroda

Likovni/Tehnički

Njemački jezik

Engleski jezik

6

Njemački jezik

Priroda

Likovni/Tehnički

Vjeronauk

SR

7

 

 

 

 

 

 

7.a

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

SR

Matematika

TZK

Njemački jezik

Matematika

2

Hrvatski jezik

Njemački jezik

TZK

Njemački jezik

Hrvatski jezik

3

Hrvatski jezik

Fizika

Hrvatski jezik

Matematika

Geografija

4

Matematika

Vjeronauk

Engleski jezik

Biologija

Geografija

5

Kemija

Likovni/Tehnički

Glazbena kultura

Biologija

Povijest

6

Kemija

Likovni/Tehnički

Informatika

Fizika

Povijest

7

 

 

Informatika

Vjeronauk

Engleski jezik

 

7.b

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

Informatika

 

 

1

Matematika

Njemački jezik

Informatika

Matematika

Njemački jezik

2

SR

Matematika

Matematika

Geografija

Njemački jezik

3

Fizika

TZK

 

Hrvatski jezik

Geografija

Biologija

4

Engleski jezik

TZK

Hrvatski jezikj

Fizika

Biologija

5

Hrvatski jezik

Likovni/Tehnički

Vjeronauk

Povijest

Kemija

6

Hrvatski jezik

Likovni/Tehnički

Glazbena kultura

Povijest

Kemija

7

 

 

 

Engleski jezik

Vjeronauk

 

7.c

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

Matematika

Biologija

Hrvatski jezik

TZK

Geografija

2

Fizika

Biologija

Hrvatski jezik

TZK

Geografija

3

Hrvatski jezik

Njemački jezik

Matematika

Njemački jezik

Likovni/Tehnički

4

Hrvatski jezik

Povijest

Engleski jezik

Njemački jezik

Likovni/Tehnički

5

Glazbena kultura

Povijest

Kemija

Fizika

Matematika

6

Informatika

Matematika

Kemija

SR

Vjeronauk

7

Informatika

 

Vjeronauk

 

Engleski jezik

 

8.a

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

Njemački jezik

TZK

 

Matematika

Biologija

Njemački jezik

2

Njemački jezik

TZK

Fizika

Biologija

Matematika

3

Matematika

Hrvatski jezik

Geografija

Likovni/Tehnički

Fizika

4

Vjeronauk

Kemija

Geografija

Likovni/Tehnički

Hrvatski jezik

5

Hrvatski jezik

Kemija

Povijest

Matematika

Hrvatski jezik

6

Engleski jezik

Glazbena kultura

Povijest

SR

Informatika

7

 

 

Engleski jezik

Vjeronauk

Informatika

 

8.b

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

Biologija

Njemački jezik

Fizika

Kemija

Fizika

2

Biologija

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Kemija

Povijest

3

Hrvatski jezik

Matematika

Matematika

Likovna/

Tehnička k.

Povijest

4

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

TZK

Likovna/

Tehnička k.

Njemački jezik

5

Matematika

Geografija

TZK

SR

Matematika

6

Glazbena kultura

Geografija

Engleski jezik

Informatika

Vjeronauk

7

Engleski jezik

 

Vjeronauk

Informatika

 

 

8.c

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

0

 

 

 

 

 

1

Hrvatski jezik

Kemija

Povijest

SR

Hrvatski jezik

2

Matematika

Kemija

Povijest

Matematika

Njemački jezik

3

Glazbena kultura

Njemački jezik

Fizika

TZK

Matematika

4

Biologija

Njemački jezik

Hrvatski jezik

TZK

Fizika

5

Biologija

Matematika

Hrvatski jezik

Geografija

Likovni/Tehnički

6

Engleski jezik

Informatika

Vjeronauk

Geografija

Likovni/Tehnički

7

 

Informatika

Engleski jezik

 

Vjeronauk
preskoči na navigaciju