preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Vijeće roditelja

  Vijeće roditelja

U školi se  ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.

Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

 

daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg  plana i programa rada škole
razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
predlaže svog predstavnika u Školski odbor
zauzima stajalište o kandidatu za ravnatelj škole
predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i kućnog reda
daje mišljenje i prijedloge u svezi organiziranja izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih sadržaja škole
daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanja uvjeta rada u Školi
daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničke zadruge te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći

 

vijestipreskoči na navigaciju